Historie Sdružení TEREZA

Začínali jsme pasením 3 koz, 17 ovcí a praktickou ochranou jednoho malého kousku přírody. Dnes vzděláváme přes 94 000 dětí na více než 730 základních a středních školách a učíme je, jak mohou o naše životní prostředí pečovat samy.

Jak vznikla TEREZA?

V roce 1979 se začala parta vysokoškoláků podílet na ochraně Prokopského údolí v Praze. V chatě v Prokopském údolí v Praze 5 založili svoji  TERÉnní kladnu - neboli TEREZU. TEREZA tehdy pro mnohé představovala „malý ostrůvek svobody“ v jinak tolik nesvobodné době. Mnohé se samozřejmě změnilo po listopadu 1989. V roce 1996 byla TEREZA zaregistrována jako samostatné občanské sdružení.

terza_historie

Ekologická výchova dětí

Od počátku 90. let se TEREZA začala zaměřovat na učitele a žáky a začala vytvářet ekologické programy pro školy z celé republiky.

Programy se snaží o to, aby děti porozuměly přírodě, vytvořily si k ní vztah a aktivně jednaly ve prospěch dlouhodobé ochrany životního prostředí. Děti se učí vlastním konáním, rozvíjí kritické myšení, své individuální schopnosti i týmovou splupráci. Materiály a metodiky k programům se stávají inspirací stovkám učitelů pro účinnější a radostnější výuku.

Vzdělávací programy pro žáky

Mezi první celorepublikové projekty patřily Modré z nebe, Kyselý déšť, Ozón a Lišejníky. V letech 1994 - 2012 organizovala TEREZA v Prokopském údolí venkovní výukové programy pro žáky pražských základních škol vedené jejímy lekotry. Od roku 2000 koordinovala např. programy Přes tři schody do života, Všeho s mírou, Cesta za předky, Energie, Živá voda pro obec, nebo Internet spojuje generace.

ekoskola_onas

 

Důležitým datem se stalo 9. září 1999, kdy se TEREZA za spolupráce s MČ Praha 1  přestěhovála do nového domu v Haštalské ulici. Prostory umožnily zvát školáky na výukové éprogramy jako Výroba ručního papíru, Krteček, S užovkou v..., a pořádat školení a semináře.

Současné směřování TEREZY

Zatímco 90. léta byla ve znamení velkého rozvoje., ale také hledání, od roku 2000 se TEREZA soustřeďuje na zkvalitňování programů. Postupně zredukovala jejich pročet a zaměřila se na realizaci tří dlouhodobých programů s mezinárodním rozměrem: GLOBE (od 1995), Ekoškola (od 2006), a Les ve škole (od 2007), nově BADATELÉ

V roce 2005 se TEREZA stala členem mezinárodní organizace FEE (Foundation for Environmental Education), která dnes zastřešuje výše jmenované mezinárodní programy. V rámci programu GLOBE probíhá spolupráce s americkou NASA. V národním měřítku získala pro svoji činnost záštitu a podporu ministerstev MŠMT a MŽP  a je respektovanou vzdělávací insttitucí.

badatele_onas

 

TEREZÍ aktivity pro veřejnost 

Již v roce 1991 pořádala u přiležitosti oslav Dne Země první festival v Prokopském údolí pro veřejnost, kde se děti formou zážitkových aktivit a her dovídají zajímavosti z ekologie, historie, lidových tradic apod. Od té doby uspořádala TEREZA desítky podobných akcí vztahujících se k nejrůznějším příležitostem.

Od roku 2012 pořádá TERZEA unikátní projekt 3xR: Redukuj/ Renovuj / Recykluj, během kterého čeští designéři vytváří nábytek "z odpadu". Projekt vzbuzuje diskuzi nad tématy zkracování životního cyklu výrobků a možnostmi redukování odpadů a znovuvyužívání materiálů.

V současné době TEREZA uvádí webový portál jdeteven.cz, který je určen rodičům a prarodičům a vysvětluje, proč se při pobytu venku děti naučí více a budou v životě úspěšnější. Obsahuje zásobník aktivit a her na ven i tipy na zajímavá místa a události.

 jdeteven_onas

                                                                                                                                       

Aktuality

TEREZA vyhrála Oskara

Oskaři již v Čechách znají své majitele. 
Jednou z čerstvých majitelek je i TEREZA.

Školy slaví Den Země a zelenají

Blíží se oslavy Dne Země, během kterých bude na řadě škol zapojených do dlouhodobých programů Sdružení TEREZA veselo.

 

Velké změny začínají od nejmenších, aneb jak děti pomáhají přírodě

Blíží se Den Země a tak jsme se rozhodli uspořádat výstavu, kde vám ukážeme, jak děti pomáhají zlepšovat naše životní prostředí. Přijďte zítra na vernisáž. Těšíme se na vás v 17 hodin v Malé galerii ÚMČ Praha 5, Štefánikova 13 - 15, Praha 5.