Projekt „Jak efektivně vyučovat průřezová témata a současně rozvíjet čtenářství“

Výstupy projektu

Vyzkoušené učební jednotky, příklady dobré praxe, metodiku čtenářství a mnohé další k Průřezovým tématům a čtenářství najdete na  www.ptac.cz

 

Na základě našich dlouholetých zkušeností a zkušeností z projektu nabízíme školám tyto semináře:

1.    Environmentální výchova (6 hodin)

Seminář je zaměřen na podporu pedagogům při začleňování průřezového tématu Environmentální výchova do výuky. Účastníkům nabízí seznámení s komplexními cíli environmentální výchovy a efektivními strategiemi a prostředky k jejich dosahování. To vše, pomocí vytvořených a v praxi ověřených pracovních listů, metodických materiálů, zajímavých aktivit a praktických pomůcek.

 

Obsah semináře:

-     Informace k tématu

-     Modely učení, praktické ukázky, hry, aktivity vztahující se k tématu

-     Konzultace k individuální výuce EV na škole

-     Výměna zkušeností

-     Využití tématu ve výuce, zařazení do školního vzdělávacího programu a školního programu EVVO

 

2.    Jak efektivně vyučovat průřezová témata – základní kurz (8 hodin)

Seminář seznámí účastníky se dvěma postupy práce s aktuálními náměty průřezových témat ve výuce. Účastníci si vyzkouší dvě učební jednotky sestavené podle obou postupů, analyzují je a navrhnout kostru vlastní učební jednotky dle zvoleného postupu.

Obsah semináře:  

-     Sdílení dosavadních zkušeností s prací s aktuálními náměty průřezových témata

-     Seznámení s prvním typem postupu - od učiva k aktuálnímu námětu a učební jednotce

-     Analýza učební jednotky s přihlédnutím k vědomostní bázi oboru, použitým metodám a cílům (oborovým i průřezově-tématickým)

-     Seznámení s druhým typem postupu - od aktuálních námětů či textů k učivu a k učební jednotce

-     Propojení aktuálního námětu PT s učivem oboru

-     Vytvoření kostry učební jednotky s využitím aktuálního námětu

V případě zájmu o seminář nás kontaktujte:

Petra Šimonová: petra.simonova@terezanet.cz

tel.(+420) 224 816 868; mobil: (+420)734 504 230

 

Průběh projektu

Tříletý projekt  na podporu rozvoje průřezových témat a čtenářství v základních školách odstartoval 1. května 2010. S počátkem školního roku 2010/2011 vstoupil do šesti laboratorních základních škol: 

  • ZŠ Dr. Malíka Chrudim
  • ZŠ Vrané nad Vltavou
  • ZŠ Jesenice
  • ZŠ Lesní Liberec
  • ZŠ T.G. Masaryka Poděbrady
  • ZŠ Dobronín 

V každé z nich se vytvořil čtyřčlenný tým pedagogů, kteří úzce spolupracovali s odbornými metodiky neziskových organizací, prohlubovali své vzdělání v oblasti průřezových témat a čtenářství. následně zprostředkovávali své zkušenosti kolegům ze své školy a dalších škol.
 
Během projektu byly na všech školách vyvíjeny a testovány nové učební jednotky propojující průřezová témata a čtenářství, v těsné spolupráci odborných metodiků z neziskových organizací a vyučujících laboratorních škol.  Soubor příkladů dobré praxe stejně jako Metodika rozvoje čtenářství v rámci průřezových témat je inspirací široké učitelské veřejnosti. Výstupy projektu najdete zde.

Realizátoři projektu

 K jeho realizaci spojilo síly pět neziskových organizací, z nichž každá je odborníkem na jednu oblast. 

 

 

Projekt Odyssea, který je také hlavním managerem projektu, se dlouhodobě zabývá Osobnostní a sociální výchovou.

 

 

Sdružení TEREZA má mnohaleté zkušenosti v oblasti Environmentální výchovy.

 

 

Sdružení Gemini je zakladatelem Centra pro demokratické učení a řadu let se věnuje otázkám Výchovy demokratického občana.

 

 

Program Varianty společnosti Člověk v tísni se orientuje na problematiku globálně-rozvojového a transkulturního vzdělávání, má tedy blízko k průřezovým tématům Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Interkulturní výchova.

 

 

Občanské sdružení Kritické myšlení má ve svém programu rozvoj čtenářské gramotnosti žáků a studentů, v projektu je garantem Mediální výchovy a čtenářství.

 


Projekt Jak efektivně vyučovat průřezová témata a současně rozvíjet čtenářství - vývoj sdružených příkladů dobré praxe pro učitele je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 

 

 

 

Aktuality

TEREZA vyhrála Oskara

Oskaři již v Čechách znají své majitele. 
Jednou z čerstvých majitelek je i TEREZA.

Školy slaví Den Země a zelenají

Blíží se oslavy Dne Země, během kterých bude na řadě škol zapojených do dlouhodobých programů Sdružení TEREZA veselo.

 

Velké změny začínají od nejmenších, aneb jak děti pomáhají přírodě

Blíží se Den Země a tak jsme se rozhodli uspořádat výstavu, kde vám ukážeme, jak děti pomáhají zlepšovat naše životní prostředí. Přijďte zítra na vernisáž. Těšíme se na vás v 17 hodin v Malé galerii ÚMČ Praha 5, Štefánikova 13 - 15, Praha 5.