Významnou částí financování TEREZY tvoří vaše dary. Děkujeme, že pomáháte TEREZE pokračovat v dlouhodobých programech a učit tak děti, aby přírodě rozuměly a chránily ji.  

Firemní partnerství pro nás znamená v první řadě dialog s partnerem, kdy společně vytváříme vždy unikátní projekt, který zohledňuje jak zaměření firmy, tak upřednostňované cíle společnosti v oblasti společenské odpovědnosti.

S TEREZOU budujete svoji značku

Spolupráce se Sdružením TEREZA má pozitivní vliv a ukazuje vašim klientům, akcionářům a zaměstnancům přístup vaší společnosti ke vzdělávání dětí v České republice.

Pomáháte prospěšné věci a získáváte uznání

Pozvedněte prestiž své společnosti díky spolupráci s uznávanou českou neziskovou organizací, která má již dlouholetou tradici a zkušenosti v oblasti vzdělávání a enviromentální výchovy dětí.

Spolupracujete s profesionály

Sdružení TEREZA dlouhodobě spolupracuje s úspěšnými společnostmi, jakými jsou IKEA, KPMG, Ekolamp, Panasonic, UNILEVER atd. Naše spolupráce je úspěšná i díky důslednému výběru partnerů a sdílení odborných znalostí a zkušeností z oblasti společenské odpovědnosti.

Prezentujte se

Mediální potenciál společného projektu firemního partnerství rozvinete s naším PR týmem. Společně připravíme smysluplnou strategii.

A proč? Protože velké změny, začínají od TEREZY.

Děkujeme našim partnerům:

 

Generálním partnerem Sdružení TEREZA je

Poradenská společnost KPMG Česká republika 

poradenská společnost KPMG Česká republika

 
 

Generální partner programu Ekoškola: 

 

Hlavní partner Sdružení TEREZA:

 

 

Partneři Sdružení TEREZA:

 

 

 

Hlavní partner programu Ekoškola:

 

 

Partner programu Ekoškola:

 


 

Další podporovatelé:

 

 

 


Děkujeme za spolupráci a členství v organizacích:

Foundation for Environmental Education (FEE)

 

Sdružení středisek ekologické výchovy (SSEV) Pavučina

Stálá konference asociací ve vzdělávání (SKAV)

Czech GLOBE Veterans  - Česká zemědělská univerzita v Praze - Český hydrometerologický ústav  -  Ekocentrum Podhoubí, o. s.  -   GEMINI,o.s.  -  Kritické myšlení,o.s.  -  NASA  -  Projekt Odyssea, o.s.  -  Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy  -  Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr  -  University Corporation for Atmospheric Research  -  Živica – Centrum environmentálnej a etickej výchovy

 


Děkujeme sponozorům "Jednoho dne TEREZY"

Přispěním částky 6.000 Kč symbolicky podpořili jeden provozní den Sdružení TEREZA:

28.1. 2013  -  Jan Syka

 


 

Děkujeme za podporu programu GLOBE

 


 

Děkujeme za podporu programu Ekoškola

 

 


 NF_Deti ven

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Program Fond pro NNO podporuje projekt "Děti žijí venku. Hrou a učením v přírodě k vyšší kvalitě života a zodpovědnosti vůči životnímu prostředí." Do projektu jsou zapojeny programy Les ve škole a Jděteven!cz.

 

Aktuality

TEREZA vyhrála Oskara

Oskaři již v Čechách znají své majitele. 
Jednou z čerstvých majitelek je i TEREZA.

Školy slaví Den Země a zelenají

Blíží se oslavy Dne Země, během kterých bude na řadě škol zapojených do dlouhodobých programů Sdružení TEREZA veselo.

 

Velké změny začínají od nejmenších, aneb jak děti pomáhají přírodě

Blíží se Den Země a tak jsme se rozhodli uspořádat výstavu, kde vám ukážeme, jak děti pomáhají zlepšovat naše životní prostředí. Přijďte zítra na vernisáž. Těšíme se na vás v 17 hodin v Malé galerii ÚMČ Praha 5, Štefánikova 13 - 15, Praha 5.