Vědecká rada

Vědecká rada spolupracuje se Sdružením TEREZA zejména v rámci mezinárodního programu GLOBE, ale podílí se svou odbornou garancí i na dalších programech a projektech.

doc. RNDr. Jana Albrechtová, Ph. D. - je vedoucí Katedry fyziologie rostlin Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kde se věnuje výzkumné činnosti v oblasti problematiky odumírání smrkových porostů. V současné době vyučuje na UK kvantitativní anatomii rostlin, botanickou mikrotechniku, morfologii rostlin atd. Působí i jako školitelka doktorantů a diplomantů. Podílela se na řadě vědeckých publikací doma i v zahraničí. V programu GLOBE působí jako poradce v oblasti fenologie a vegetačního pokryvu. Je členkou týmu, který připravuje nové GLOBE protokoly pro tudenty zaměřené na koloběh uhlíku.

prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka - pracuje na katedře pedologie a geologie České zemědělské univerzity v Praze. Ve své výzkumné činnosti se zabývá především acidifikací lesních půd v horských oblastech, kontaminací půdy rizikovými prvky a zpracováním údajů o půdě pokročilými statistickými a matematickými metodami (pedometrikou). V programu GLOBE spolupracuje v oblasti pedologie a ochrany půdy.

prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.  - je ředitelem Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy,  předsedou Vědecké rady Evropské environmentální agentury. V programu GLOBE spolupracuje v oblasti globálních problémů Země.

Ing. Eva Pauknerová, CSc.  – je členkou předsednictva České asociace pro geoinformace. Deset let se zabývala vývojem metod dálkového průzkumu Země a vytvářením geografických informačních systémů pro potřeby ochrany životního prostředí, lesnictví a státní správy. Publikuje doma i v zahraničí. V letech 1996 a 1997 byla poradkyní předsedy vlády. Je spoluautorkou Koncepce budování informačních systémů veřejné správy (1999). Organizovala soutěž Geoaplikace roku 1999.

Ing. Jiří Pechoč   - v programu GLOBE spolupracuje v oblasti hydrologie a počítačového programu GLOBE.

RNDr. Petr Sklenář, Ph. D. - pracuje na katedře botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Přednáší Ekologii rostlin, Terestrické ekosystémy, pořádá kurs zimní ekologie. K jeho odborným zájmům patří ekologie a rozšíření rostlin, horské ekosystémy tropické Jižní Ameriky. Je členem České botanické společnosti, Asociace pro Tropickou Biologii a organizace Flora Neotropica. V programu GLOBE spolupracuje v oblasti vegetačního pokryvu a fenologie.

doc. Ing. Miroslav Svoboda, Ph. D. - pracuje na katedře pěstování lesů na Fakultě lesnické a environmentální České zemědělské univerzity v Praze. Specializuje se na horské lesy a "pralesy". Spolupracuje v programu Les ve škole - škola v lese.

doc. RNDr. Jan Votýpka, CSc. - působí na katedře fyzické geografie a geoekologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Je geomorfolog a cestovatel. Specializuje se na fyzickou geografii Ameriky. Ve svém oboru může velmi dobře spolupracovat v programu GLOBE.

Mgr. Přemysl Štych, Ph. D. - odborný asistent katedry aplikované geoinformatiky a kartografie, PřF UK. Ve své výzkumné a pedagogické činnosti se věnuje tématu dlouhodobých změn využití krajiny (Land Use/Land Cover Change), geoinformatice (GIS a dálkový průzkum Země), modelování životního prostředí a regionální geografii. V oblasti družicového výzkumu úzce spolupracuje s Evropskou kosmickou agenturou (ESA) a NASA.

 

logo_modre

Aktuality

TEREZA vyhrála Oskara

Oskaři již v Čechách znají své majitele. 
Jednou z čerstvých majitelek je i TEREZA.

Školy slaví Den Země a zelenají

Blíží se oslavy Dne Země, během kterých bude na řadě škol zapojených do dlouhodobých programů Sdružení TEREZA veselo.

 

Velké změny začínají od nejmenších, aneb jak děti pomáhají přírodě

Blíží se Den Země a tak jsme se rozhodli uspořádat výstavu, kde vám ukážeme, jak děti pomáhají zlepšovat naše životní prostředí. Přijďte zítra na vernisáž. Těšíme se na vás v 17 hodin v Malé galerii ÚMČ Praha 5, Štefánikova 13 - 15, Praha 5.